Het plan

De drie basisscholen de Zonnewijzer, de Windroos en de Dorenhagen in Valkenswaard ontwikkelen samen met buitenschoolse opvang Haagstraatplein en peuterspeelzaal het Pipohuis (beide onderdeel van Horizon Kinderopvang) een groen en uitdagend speelplein voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar.

In plaats van tienduizend tegels komen er speelheuvels, verstopbosjes, een modderkeuken (of twee) en misschien nog wel een buitenleslokaal of een heus fort! Behalve de prachtige platanen en de oude kastanje die uiteraard behouden blijven komt er veel meer kindvriendelijk groen. En niet te vergeten, nog meer mooie hagen aan het Haagstraatplein; denk aan een grijze zilverbes en de bekende beukenhaag.

Ideeën door de kinderen voor de vergroening van het Haagstraatplein.

Doel

Het doel is om in de zomer van 2020 de eerste schop in de grond te zetten en om in het najaar de laatste bomen aan te planten. Ook een wilgentenenhut zal in het najaar of de winter zijn eerste vorm krijgen, waarna de natuur zijn werk doet!

Planning

Het ontwerp is gemaakt! Dit schooljaar staat in het teken van het uitwerken van het definitief ontwerp naar een gefaseerd plan van uitvoering passend bij de middelen van de samenwerkende scholen en hun partners. Een eerste subsidieaanvraag is reeds gedaan in het kader van het project ‘schoolpleinen van de toekomst’ van de provincie Noord-Brabant.

Lees meer hierover op https://schoolpleinenbrabant.nl/

Ontwerp

Op dit moment ligt er een basisontwerp voor een GROEN Haagstraatplein waar de oude speelelementen grotendeels behouden blijven. In dit basisontwerp komt een grotere variatie aan groen met bijbehorende natuurbeleving. De bestaande banken rondom de bomen worden zoveel mogelijk hergebruikt of herplaatst. Verspreid over het schoolplein zijn drie speelheuvels bedekt met gras in het ontwerp opgenomen.

 

Bij de Zonnewijzer een glooiende heuvel met een natuurlijke trap en een fijne glijbaan, bij het Pipohuis een lagere heuvel met een kleine stam om op te balanceren en nog zo’n fijne glijbaan, en op het plein tussen de Dorenhagen en de Windroos is het de bedoeling dat de speelheuvel uitgevoerd wordt als een prachtig fort. Vanaf een verhoogd plateau voorzien van een houten palissade hebben de kinderen een goed uitzicht over hun speelterrein. Deze drie SPEELelementen vormen een avontuurlijke uitdaging te midden van het GROEN.

 

In het ontwerp is ook gekozen voor een aanpassing van de drie aanwezige zandbakken (bij de Zonnewijzer, het Pipohuis en in de hoek bij de Dorenhagen) waarbij de zandbak natuurlijker onderdeel uitmaakt van de omgeving. Nieuw zijn de modderkeukens waarin bakken met water geplaatst kunnen worden. Deze drie vernieuwde ZANDelementen bieden een extra dimensie tijdens het spelen.

 

Wilgenhutjes en wilgentunnels zijn bij voorkeur ook onderdeel van het ontwerp, evenals stapstenen en zitstammen. Twee grote liggende klimbomen maken het geheel af.

Voorbeeld van een uitkijkheuvel.
Voorbeeld van een klimboom.
Voorbeeld van een modderkeuken
Voorbeeld van een Wilgenhut.

Analyse van het ontwerp

Kortom, het zijn enorm leuke en mooie plannen voor de vergroening van het schoolplein aan de Haagstraat. Om het ontwerp beter te begrijpen voor welke elementen we willen gaan sparen, is het volgende kaartje gemaakt.

Voor de kinderen zullen in de scholen zwart-wit plattegronden worden opgehangen en zodra het sparen van een element compleet is, zal dit ingekleurd worden.

En nu? Er is Crowdfunding nodig!

De ideeën en het ontwerp zijn prachtig! Maar… om alles uit te kunnen voeren zoals geschetst, zal er ondersteunende crowdfunding nodig zijn.

Lees vooral even verder op onze crowdfunding pagina met onze plannen voor acties en evenementen: