Haagstraatplein Groen, daar wil je aan meedoen!

  • Op de “Ontwerp pagina” is uitgelegd welke prachtige plannen gemaakt zijn voor de vergroening van het schoolplein aan de Haagstraat.
  • Op dit moment, in het kader van de subsidie van “schoolpleinen van de toekomst”, is het mogelijk om de vergroening van het schoolplein uit te voeren. Het gaat hierbij om de BASIS voor een GROEN Haagstraatplein. Deze mogelijkheid is dus aanwezig!
  • De volgende stap is om samen de schouders eronder te zetten om door middel van crowdfunding ook spelen op SPEELHEUVELS en spelen met ZAND & WATER mogelijk te maken. Alle beetjes helpen!
  • Om zoveel mogelijk elementen uit het schetsontwerp te kunnen realiseren is de werkgroep zich aan het buigen over de mogelijkheden van crowdfunding om de doelen te behalen.
  • Naast reguliere inzamelingen wordt er o.a. gedacht aan bijvoorbeeld sponsoring door bedrijven. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor een symbolisch bedrag een stapsteen (€150) of zitstam (€75) te sponsoren. Uw naam of dat van uw bedrijf zal dan een plekje krijgen op het schoolplein tijdens de werkzaamheden en hier op de website.
  • Ook uw expertise of uw netwerk kunnen we gebruiken! Wie heeft al eens ooit een wilgenhut gemaakt? Of wie weet misschien een prachtige liggende klimboom te bemachtigen voor de kinderen?
  • …..

Evenementen

Om de crowdfunding zoveel mogelijk kracht bij te zetten worden er events en acties opgezet. Binnenkort staat de gezamenlijke Kerstmarkt op de agenda (18 december 2019) waarbij een deel van de opbrengst ten goede komt aan de vergroening van het Haagstraatplein. In het voorjaar kunnen ouders en familieleden tijdens een sponsorloop hun kinderen aanmoedigen. Richting het einde van het schooljaar willen we nog een mooie activiteit organiseren waarbij iedereen ook de handen uit de mouwen kan steken.

Maar ook de emballage actie via de Jumbo is een leuke actie voor ons schoolplein.

Overige ideeën zijn van harte welkom!

Online Doneren

Naast acties, events en sponsoring kan online doneren uiteraard ook. De bankrekening van school is hiervoor beschikbaar gesteld en donaties worden nauw in de gaten gehouden. Meer informatie en de gegevens zijn te vinden op onze Donatie pagina:

Opties van Crowdfunding

Momenteel is de werkgroep bezig met het opstellen van opties zodat personen en bedrijven gericht kunnen bijdragen aan de crowdfunding. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid om ‘symbolisch’ een aantal items voor op het schoolplein te ‘kopen’ in onze webwinkel.

Voor bedrijven hebben we de mogelijkheid om aan sponsoring te doen. Meer hierover is te lezen op onze Sponsor Pagina.